BABAM MÜDAMİ DEN

0
413

İMAM HÜSEYÜN AŞKINA

Duydun ise Kerbela’nın sesini

Sil ey münkir kalbindeki pasını

Muharremdir imamların yasını

Tutalım imam-ı Hüseyin aşkına

Şehid düşmüş yetmiş altı kafalar

Gerekmez mü’min siz zek-u safalar

Bizde her elinde cevru cefalar

Yutalım İmam-ı Hüseyin aşkına

Mü’min pişir imamların aşını

Akıt gözlerinden kanlı yaşını

Yezid’e safbesad lanet taşını

Atalım İmam- Hüseyin aşkına

Hasret firkat yaşı döksün gözümüz

Mahşer günü ağ olmak çün yüzümüz

On iki katara bizde özümüz

Katalım İmam-ı Hüseyin aşkına

Sakın on ikiden ayırma diden

Yetişir maksuda bu yolda giden

On iki katarı bir ardır yeden

Yetelim İmam-ı Hüseyin aşkına

Hicr-i nebi atmış birdi sinede

Ne hengâmlar koptu dar-ı fenada

Onlara imtisal-ı matem hanede

Yatalım İmam-ı Hüseyin aşkına

Bin üç yüz on dokuz senedir tamı

Mü’minler her sene çeker bu gamı

Dost bağına bülbül isen Müdâmî

Ötelim İmam-ı Hüseyin aşkına

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here